Svantes tips

Svantes tips


Ta hand om det bästa du har - Dig själv!

Kontra - stretch (k s) är mottot, att mjukt sträcka ut muskeln, stanna när den stramar lite, och låta den arbeta tillbaka med stumt mothåll– Tryck i mot 4 sek. släpp efter- Du får respons, muskeln ger med sig, blir ren och följsam. Gör om, gärna 2ggr.

Stretch för nedre -baksida vad

och fotsulan


Upp med foten ca 40¤, tryck in knäet mot ”väggen”, tills det drar i nedre vaden. K-s med tår -håll tårna kvar- k s med fot också. 4 sek. klar- fram med knä- känn draget i vaden och gör om tills knä

är i väggen,


Kan behöva ett par dagar …